Politica de confidențialitate privind utilizarea datelor personale

S.C. ALBALACT S.A. (denumită în continuare „Albalact” sau „noi”), persoană juridică română, cu sediul în comuna Galda de Jos, sat Oiejdea, DN1, KM 392+600, Județul Alba, vă face cunoscută această Politică privind utilizarea datelor personale pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

1. Cui se aplică această politică?

Prezenta politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru: https://www.albalact.ro/ („Utilizatori”);
 • Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, clienți („Parteneri comerciali”);
 • Candidaților la locurile de muncă vacante ale

2. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de contact de pe site-urile noastre;
 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

 • suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau
 • în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul https://www.albalact.ro/ sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom putea șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Albalact.

3. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • în scopuri de comunicare atunci când este necesar să răspundem eventualelor solicitări parvenite prin formularele de contact din site-ul https://www.albalact.ro/;
 • în scopuri de comunicare atunci când este necesară acordarea premiilor ca urmare a campaniilor desfășurate de către Albalact;
 • în scopuri de comunicare atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați;
 • în scopuri de comunicare atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați;
 • în scopuri legale atunci când trebuie să respectăm o obligație legală.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Utilizatori:

Atunci când este necesar să răspundem eventualelor solicitări parvenite prin formularele de contact din site-ul https://www.albalact.ro/ putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa de e-mail sau alte date personale furnizate în corpul mesajului).

Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim în cunoașterea persoanei căreia trebuie să-i fie adresat răspunsul.

Parteneri comerciali:

Cu scopul încheierii sau executării relațiilor contractuale cu partenerii comerciali ai Albalact, în calitate de administrator sau persoană reprezentantă a partenerului comercial, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de administrator sau persoană reprezentantă a partenerului comercial, sunteți parte;
 • obligații legale care ne sunt impuse;
 • interesul nostru

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa dpo@ro.lactalis.com.

Candidați la locurile de muncă:

În legătură cu participarea dumneavoastră la procesul de recrutare și selecție pentru unul sau mai multe din locurile de muncă menționate ca disponibile, în cadrul Albalact, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal (de exemplu, datele din CV-ul pe care ni-l trimiteți) în scopul selecției, evaluării competențelor profesionale pentru locul de muncă la care aplicați, precum și pentru comunicarea cu dumneavoastră, pe parcursul derulării procesului de recrutare.

Această prelucrare se bazează pe intenția dumneavoastră de a încheia un contract de muncă cu Albalact și pe interesul legitim al Albalact.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

4. Cui transmitem datele cu caracter personal?

Albalact nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

În cadrul Albalact, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Membrii personalului Albalact au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de Albalact, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic către Albalact;
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este

Albalact efectează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de Albalact. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Albalact, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

5. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate ca parte a înscrierii dumneavoastră voluntare la campaniile desfășurate de Albalact, vă vom păstra datele pe perioada menționată în regulamentul fiecărei campanii.

În cazul în care sunteți partener comercial, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care sunteți candidat la unul sau mai multe din job-urile publicate de către Albalact, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării procesului de recrutare și selecție. În cazul în care procesul de recrutare și selecție nu se finalizează cu întocmirea unui contract de muncă, putem păstra datele cu caracter personal colectate pe o perioadă de 6 luni după încheierea procesului de recrutare şi selecţie, dar numai cu consimțământul dumneavoastră.

6. Transferul datelor personale în afara țării

Pe parcursul stocării în cadrul Albalact, datele dumneavoastră ar putea fi accesibile și/sau transferate către grupul Lactalis (Franța), grup din care Albalact face parte.

7. Ce drepturi aveți?

Aveți următoarele drepturi conform legislației în domeniu:

 • Dreptul de acces la datele personale, respectiv de a vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@ro.lactalis.com.

keyboard_arrow_up